Apply for this job now

Kwaliteitsmedewerker WMO

Location
Houten, Utrecht
Job Type
Permanent
Posted
1 Oct 2020

Deze functie bestaat uit de reguliere werkzaamheden als Kwaliteitsmedewerker, denk aan:

• Borgen van de kwaliteit van de uitvoering op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid. Dit doe je bijvoorbeeld door het toetsen van bepaalde dossiers en de kwaliteit van inwerken, het coachen van medewerkers en het geven van werkinstructies op teamniveau of door deel te nemen aan casuïstiek overleggen;
• Het verzorgen voor de werkbegeleiding op individueel en teamniveau;
• Je beheert, analyseert, controleert, bewaakt en adviseert gevraagd en ongevraagd over de Administratieve Organisatie (onder andere procesbeschrijvingen en documenten);
• Je analyseert (aankomende) wetgeving, beleid en jurisprudentie, past deze toe en legt deze uit, levert daar input voor, toetst deze op uitvoerbaarheid, en vertaalt deze in procesbeschrijvingen. Je neemt daarvoor deel aan overleggen met beleidsmedewerkers en vormt de brug van beleid naar uitvoering. Je bent in dat overleg volwaardige gesprekspartner en weet het beleid ook praktisch te vertalen voor onze zorgprofessionals en je draagt zorg voor de implementatie ervan;
• Je levert een belangrijke bijdrage aan de planmatige implementatie van deskundigheidsontwikkeling, bijvoorbeeld door mee te schrijven aan een opleidingsplan en het verzorgen van trainingen;
• Je bent contactpersoon voor de regionale backoffice voor de WMO processen.

Daarnaast lopen er ook een aantal tijdelijke projecten waar jouw ondersteuning bij nodig is
 • Opstellen herziene werkinstructies WMO (ZIN/ PGB) en implementatie werkwijze;
 • Coaching medewerkers op uitvoering van de kostenbeheersingsmaatregel 'WMO instroom aanscherpen en afschaling bevorderen';
 • Het toegangsteam wordt momenteel d.m.v. een projectaanpak geoptimaliseerd. Daarna volgt een periode van coaching on the job om kaders en werkprocessen en instructies goed in te laten slijten bij de medewerkers WMO in het toegangsteam;
 • In een projectaanpak op onze kortdurende begeleiding wordt momenteel een visie, kader en uitgangspunten uitgewerkt. Van jou wordt mogelijk een bijdrage gevraagd in het uitwerken van specifieke werkprocessen/instructies;
 • Momenteel loopt vanuit de gemeente een aanbestedingstraject 'hulpmiddelen'. Van jou wordt een bijdrage gevraagd in de implementatie en het nader verfijnen en uitwerken van de nieuwe inkoop

In verband met een project waaraan de teamleider gaat deelnemen, zul jij twee taken overnemen, namelijk:

 • Coördinatie van het sociaal loket (informatie en advies functie breed, betreft 3 medewerkers) en het inhoudelijk mee denken op dit onderdeel in ons project 'optimalisatie toegang';
 • Inhoudelijk regievoeren op ons onderdeel van de gemeentelijke pilot 'Op Koers' (integrale hulpverlening met domein Werk&Inkomen). Dit houdt in dat jij beleidsmatig meedenkt en sparringpartner bent voor de medewerker die namens de gemeente participeert
Apply for this job now

Details

 • Job Reference: 177793917-2
 • Date Posted: 1 October 2020
 • Recruiter: Daan vestiging Amersfoort
 • Location: Houten, Utrecht
 • Salary: On Application
 • Sector: Administration
 • Job Type: Permanent